11 พฤษภาคม 2562 ร้อยเอ็ดเชื่อปีนี้แล้งไม่แรง-น้ำพอทำเกษตรแน่

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_391567/

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด (ผคป.ร้อยเอ็ด)เปิดเผยสถานการณ์ภัยแล้งว่า ทางจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศเขตภัยพิบัติแล้งไปแล้ว 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสรวง และอำเภอสุวรรณภูมิรวม 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์แล้ว ไม่น่าจะรุนแรง และได้รับผลกระทบเพิ่มเติม เพราะเริ่มจะมีฝนเข้ามาเติมในพื้นที่แล้ว และคาดว่าสิ้นเดือน พ.ค. นี้จะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัว ก็น่าจะทำให้สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลายลงไปได้ ทั้งนี้ในจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น มีแหล่งน้ำมาจาก 2 ด้านคือด้านเหนือมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนลำปาว ซึ่งปีนี้เขื่อนอุบลรัตน์ น้ำมีปริมาณไม่มากนัก แต่ยังดีที่มีน้ำจากเขื่อนลำปาวมาช่วยไว้ได้มากดังนั้นทางโซนทางเหนือจึงไม่มีปัญหา ส่วนทางด้านใต้ มีแหล่งน้ำสำคัญ มาจากลุ่มน้ำเสือใหญ่ ตรงนี้ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำ อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวได้จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้ว ซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมปัญหาให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว ส่วนด้านเกษตกรในจังหวัดขอให้มั่นใจได้ว่าปีนี้จะมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรอย่างแน่นอน